İcra nedir? İcra takibi nedir? 04MAR
İcra nedir? İcra takibi nedir?

İcra nedir? İcra takibi nedir?

İcra, bir hukuk terimi olarak açıklayacak olursak borçlunun alacaklıya ödemekle veya alacaklı için yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi ödememesi ve yapmaması halinde alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görevdir. İcra takibi herkesin başına gelebilir. 

Alacaklının borçludan alacağını almak adına başlattığı bu işlem, yani icra takibinin başvuru ve uygulama adımlarını anlatalım.

 

İcra takibinin çeşitleri

Borçlunun borcunu devletin gücünü kullanarak alması olarak da ifade edebileceğimiz icra takibinin ilamlı ve ilamsız olmak üzere 2 türü bulunur. 

 • • İlamlı icra takibi: Bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icra, ilamlı icradır.
 • • İlamsız icra takibi: İlamsız icrada bir mahkeme kararı aranmaz; para ve teminat alacaklılar kullanabilir. Örneğin İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra yolu ile kiralanmış taşınmaz mülkün tahliyesi istenebilir.

 

İcra ödeme emri nedir?

Kişinin borcu varsa ve bu borç için İcra Müdürlüğü tarafınan bir takip başlatıldıysa bu icra ödeme emri olduğu anlamına gelir.

 

İcra takibine itiraz nedir? İcra takibine nasıl itiraz edilir?

 • • Eğer ödeme emri tebliği alan kişi borçlu değilse ve bunu kanıtlayabilirse ödeme emrine itirazda bulunabilir. Bu icra takibine itiraz demektir. 
 • • İlamsız icra takibinde ödeme emrini gönderen icra dairesine itiraz edilir. 
 • • Gerek icra dairesinin yetkisizliğine gerekse borca itiraz edilebilir. 
 • • İtirazın yazılı olarak, bir itiraz dilekçesi ile yapılması önerilir. 
 • • Şirket adına yapılan itirazlarda şirketin avukatı bulunmuyorsa yetki kurallarına uyarak  itiraz dilekçesi imzalanabilir.

 

İcra takibi harcı nasıl hesaplanır?

 • • İcra takibi için, icra takibinin cinsine göre bazı evraklar gerekir. Bu belgeler hazırlanınca alacaklının kendisi ya da avukatı, borçlunun yerleşim yerinin olduğu mahkemeye başvurur.
 • • Ardından icra tevzi bürosuna başvurulur.
 • • Burada alacak miktarına göre belirlenmiş bir harç tutarı ödenir. 
 • • İcra takibinde isteğe bağlı olarak bir avukatla çalışılabilir. 

İcra, bir hukuk terimi olarak açıklayacak olursak borçlunun alacaklıya ödemekle veya alacaklı için yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi ödememesi ve yapmaması halinde alacaklının başvurduğu adli kuruluş ve kuruluşun yaptığı görevdir. İcra takibi herkesin başına gelebilir.

Çelebi Bilişim Teknolojileri Dünyasına Hoşgeldiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.