Reçete İçeriğine Göre Stok Var Yok Durum Sorgusu 11ŞUB
Reçete İçeriğine Göre Stok Var Yok Durum Sorgusu

Reçete İçeriğine Göre Stok Var Yok Durum Sorgusu

Ürün reçetesindeki stokların tamamının depoda var olup olmadığı, en az miktarları, stok için depoda ne miktarda envanter olduğu bilgisini veren sorgudur.

İsteğe göre özelleştirme yapılabilir; reçete içerisine eklenen tüketim stoklarının tüketim miktarlarına göre sonuç dönmesi sağlanabilir.

Sorgu:

SELECT TOP 100 PERCENT
     rec_anakod AS [Stok Kodu],
     MIN(dbo.fn_DepodakiMiktar(rec_tuketim_kod,0,null)) AS [Depodaki Miktar],
CASE WHEN MIN(dbo.fn_DepodakiMiktar(rec_tuketim_kod,0,null))>0 THEN 'Var' ELSE 'Yok' END AS [Durum]
FROM URUN_RECETELERI WITH (NOLOCK)
GROUP BY rec_anakod
ORDER BY rec_anakod

Çelebi Bilişim Teknolojileri Dünyasına Hoşgeldiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.