İrsaliye Fatura Dönem Kontrol Sorgusu 11ŞUB
İrsaliye Fatura Dönem Kontrol Sorgusu

İrsaliye Fatura Dönem Kontrol Sorgusu

Mikro programlarında, irsaliye ve faturaların farklı döneme giriş yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanılan bir sorgu örneğidir.

Sorgu:

SELECT TOP 100 PERCENT
    sth_evrakno_seri AS [EVRAK SERİ],
    sth_evrakno_sira AS [EVRAK SIRA],
    sth_cari_kodu AS [CARİ KODU],
    dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [CARİ İSMİ],
    dbo.fn_StokHarEvrTip(sth_evraktip) AS [EVRAK TİPİ],
    dbo.fn_StokHarCins(sth_cins) AS [HAREKET CİNSİ],
    dbo.fn_StokHarTip(sth_tip) AS [TİPİ],
    sth_tarih ASRSALİYE TARİHİ],
    cha_tarihi AS [FATURA TARİHİ],
    cha_evrakno_seri AS [FATURA SERİ NO],
    cha_evrakno_sira AS [FATURA SIRA NO],
    cha_lastup_date AS [FATURA SON GÜNCELLEME TARİHİ],
    dbo.fn_KullaniciUzunAdi(cha_lastup_user) AS [FATURAYI SON GÜNCELLEYEN]
FROM STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)
INNER JOIN CARI_HESAP_HAREKETLERI WITH (NOLOCK) ON (cha_Guid = sth_fat_uid)
WHERE NOT(YEAR(cha_tarihi)=YEAR(sth_tarih) AND MONTH(cha_tarihi)=MONTH(sth_tarih))
 

Tablo Görünümü:

Çelebi Bilişim Teknolojileri Dünyasına Hoşgeldiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.