Proje Yönetimi
Proje Yönetimi ve ERP uygulamaları

Proje yönetimi ERP uygulamaları; işletmenin tüm iş süreçlerinin bir bütünlük içinde yazılım üzerine inşa edilmesini gerektirir. Bu önemli süreç Mikro Yazılımevi’nin ERP uygulamalarına kaynaklık eden kurulum metodolojisi ile yönetilir. Mikro Yazılımevi’nin deneyimli destek ekibi tarafından hazırlanan Proje yönetimi ile;

- Kurumsal yapı, görev tanımları, iş akışları belirlenir.

- İhtiyaçlar, kapsam ve hedefler belirlenir.

- Proje grubu oluşturulur.

- İşletmenin donanım, veritabanı ve ağ yapısı kontrol edilir.

- Kurulumun tüm fazları proje planı çerçevesinde oluşturulur.

- Bu aşamadan itibaren tüm kurulum -eğitim- işletmeye alma süreçleri proje planında belirlenen öngörülere göre yönetilir.

 

MİKRO ERP - KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İyi yönetilen bir orkestra:

MİKRO Kurumsal çözümleri Büyümeyi kontrol etmek ve rekabette güçlü kalmak... Entegre bir kurumsal sistem artık bir seçenek değil bir zorunluluktur. Birbirinden kopuk “veri yığınları” şirketinizin zaman, enerji ve para kaybetmesine, her şeyden öte karar mekanizmanızın etkin çalışmamasına sebep olur. Şirketinizin bilişim alt yapısının kalitesini artırmak; müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak için kilit rol oynar.

Mikro ERP çözümleri KOBİ’lerden holdinglere tüm üreticilerin, orkestralarını daha iyi yönetmelerine yardım eder. Bilgi, kurumun tüm birimlerinde entegre hareket ettikçe, günlük operasyonlardan stratejik karar mekanizmalarına kadar kullanım miktarı artar. ERP ile envanter ve finans verileri; tasarruf ve verimliliği iyileştirme yollarını teşhis eden kabiliyetli enstrümanlara dönüşürler. Mikro’nun raporlama gereçleri orkestra şefinin daha süratli ve istikrarlı kararlar almasını mümkün kılar.

TİCARİ SET İşletmenizin stoktan finansa kadar tüm ticari faaliyetlerini en optimum şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Stok yönetimi, hizmet ve masraf yönetimi, satın alma yönetimi, satış yönetimi, finans yönetimi modüllerinden oluşan Ticari set, parametrik yapısı, kolay kullanım özellikleri ile işletmeniz için en gelişmiş çözümü sunar. Stok yönetimi; malzeme ve/veya ürünlerin son kullanıcıya ulaşana dek geçtikleri aşamaları ve birbirinden bağımsız olarak ürüne değer katan tüm zincir üyelerini içine alan bir sistemdir. Bu niteliği ile stok yönetimine risk yönetimi şeklinde yaklaşmak gerekmektedir.

Stok yönetimindeki temel sorunlar; talepteki belirsizlikler üretim aşamasındaki varyasyonlar, sevkiyat süresindeki farklılıklar, gerçek stokların bilinememesi, stoklardaki belirsizlikler nedeniyle yapılan yanlış satın almalar, üretim aşamasında eksikliklerin ortaya çıkmasıdır. Tüm bu sorunlar üretim maliyetlerinin yükselmesine, teslim sürelerinin aşılmasına, kaynak kaybına neden olur.

Stok yönetimi; işletmelerin bu ihtiyaçlarına en yetkin şekilde yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Eldeki stok, sipariş miktarı, tahmini sipariş gibi pek çok değişkeni analiz ederek en uygun değerlerde stok seviyeleri ile üretimden satışa kadar tüm stok operasyonlarını kusursuz şekilde yürütür. Stok yönetimi, işletmenizde tüm stok ve depo hareketlerini eksiksiz ve hatasız olarak takip etmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşletmeler kârlılık-maliyet sürecinde optimum stok seviyesi ile çalışmak zorundadırlar.

MİKRO ERP; detaylı stok ve envanter raporları, sayım otomasyonları ve maliyet analizleri ile kullanıcılara gerçek bir stok yönetimi sunuyor.

Çelebi Bilişim Teknolojileri Dünyasına Hoşgeldiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.